XXIII Zjazd PTN

Via Medica

Install On:

Install
  • XXIII Zjazd PTN
  • XXIII Zjazd PTN
  • XXIII Zjazd PTN
  • XXIII Zjazd PTN
  • XXIII Zjazd PTN

Description

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Po raz kolejny organizowane jest największe w środowisku polskich neurologów wydarzenie — zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Po ponad 30 latach zjazd ponownie odbędzie się w Gdańsku 11–14 października 2017 roku w centrum konferencyjnym AmberExpo

Ideą tego spotkania jest przedstawienie dorobku naukowego polskich ośrodków, wymiana doświadczeń, prezentacja wyników najnowszych badań naukowych i osiągnięć w zakresie neurologii i dziedzin pokrewnych. Zachęcam nie tylko neurologów z ośrodków akademickich do nadsyłania prac do prezentacji ustnych i plakatowych (daty podane są na stronie internetowej zjazdu), ale także prac wykonywanych w studenckich kołach naukowych.

Zjazd to także miejsce skierowanych zarówno do rezydentów, jak i specjalistów działań edukacyjnych, których bogata oferta znajdzie się w programie (warsztaty, spotkania z ekspertami, sesje satelitarne).

Ideą zjazdu jest także integracja polskich ośrodków, nawiązanie współpracy, również integracja polskich neurologów rozproszonych po świecie. Do wielu wybitnych polskich specjalistów, pracujących w znakomitych niekiedy ośrodkach, kieruję zaproszenie do podzielenia się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami naukowymi, z nadzieją na nawiązanie owocnej współpracy w przyszłości. Gośćmi zjazdu będą także znakomici zagraniczni eksperci. Swój udział potwierdził m. in. Prezydent Europejskiej Akademii Neurologii — prof. Günther Deuschl.

Wzorem lat poprzednich podczas sesji inauguracyjnej przyznane będą nagrody (imienia Babińskiego, Jakimowicza i nagroda „Prezydencka”), których regulaminy możecie Państwo znaleźć na stronie zjazdu, jak też na stronie internetowej PTN.

Kontynuowana będzie także humanistyczna tradycja naszych spotkań poprzez organizację po raz kolejny sesji Neurologia i sztuka i po raz pierwszy Historia neurologii.

Zjazd to także Walne Zebranie Delegatów i wybory nowych władz towarzystwa. To bardzo ważny moment w życiu PTN, decydujący o roli i znaczeniu naszej organizacji. Zachęcam do poważnego potraktowania wyboru delegatów. Nasze Towarzystwo to jedyna reprezentacja polskich neurologów, której znaczenie zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej zależy tylko od nas.

Zjazd to również miejsce spotkań starych znajomych, okazja do poznania nowych osób, do nawiązania przyjaźni i współpracy. Gdańsk jest niezwykle atrakcyjnym miastem z piękną starówką, bogatą ofertą kulturalną i restauracyjną, która może zachęcać do dłuższego pobytu, już po zakończeniu zjazdu.

Zapraszam do jesiennego Gdańska!

prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

What new in version: 1.2!

Array

Informations

Developer

Via Medica

Category

Version

1.2

Size

Rating